Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kde nás najdete

Adresa

Horní 22, Žďár nad Sázavou 59101

Provozní doba
Pondělí 9.00 - 17.00 hod.
Úterý 9.00 - 17.00 hod.
Středa 9.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 17.00 hod.
Pátek 9.00 - 12.00 hod.
Oblast působnosti

okres Žďár nad Sázavou

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Martina Horníčková

Mgr. Martina Horníčková

vedoucí, sociální pracovnice
Tel.: 731 626 116 E-mail: 88EDZ.543hExZ1agc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kraj
Vysočina

Způsob poskytování
terénní

Korespondenční adresa
Horní 22, Žďár nad Sázavou 59101

Vedoucí služby
Pavla Polnická

Registrační číslo služby
5395460

Poslání a cíle

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.

Zásady

 • Zachováváme důstojnost uživatele.
 • Dodržujeme práva uživatele.
 • Dodržujeme mlčenlivost a diskrétnost.
 • Zaručujeme individuální přístup.
 • Respektujeme rozhodnutí uživatelů.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Další informace

KONTAKT

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou
mob.: 731 626 116, 731 646 777, 733 741 566, e-mail: sas@zdar.charita.cz 

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je pomoc a  podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a neumějí tuto situaci sami řešit nebo rodiny ohrožené rizikovým způsobem života žijící na okrese Žďár nad Sázavou

Co Vám nabízíme?

 • Podporu v péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj
 • Pomoc při výchově dětí, přípravě do školy
 • Doprovod na úřady, ve školských zařízeních a jiných institucích
 • Podporu při vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky
 • Pomoc při vyřizování sociálních dávek, zprostředkování další pomoci aj.

Co je cílem naší služby?

 • podporovat uživatele při samostatném řešení obtížných životních situací
 • pomocí nácviku posilovat a zvyšovat rodičovské role a kompetence
 • obnovovat funkčnosti a stabilitu rodiny jako celku za pomoci vlastních zdrojů

Jaká je cena služby?

Sociální služba je poskytována zdarma. 

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • Zachováváme důstojnost uživatele.
 • Dodržujeme práva uživatele.
 • Dodržujeme mlčenlivost a diskrétnost.
 • Zaručujeme individuální přístup.
 • Respektujeme rozhodnutí uživatelů.

Kdy Vám službu poskytneme?

Pondělí 9.00 - 17.00 hod.
Úterý 9.00 - 17.00 hod.
Středa 9.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 17.00 hod.
Pátek 9.00 - 12.00 hod.