Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Motto: "Podaná ruka je půl mostu." SAS

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí, sociální pracovnice: Mgr. Martina Horníčková
Pracovnice v sociálních službách: Pavla Polnická

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou
mob.: 731 626 116, 731 646 777, 733 741 566
e-mail: %8FjGKp-WkkmYZhaa8kmbYsUVt~

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je pomoc a  podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a neumějí tuto situaci sami řešit nebo rodiny ohrožené rizikovým způsobem života žijící na okrese Žďár nad Sázavou

Co Vám nabízíme?

  • Podporu v péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj
  • Pomoc při výchově dětí, přípravě do školy
  • Doprovod na úřady, ve školských zařízeních a jiných institucích
  • Podporu při vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky
  • Pomoc při vyřizování sociálních dávek, zprostředkování další pomoci aj.

Jaká je cena služby?

Sociální služba je poskytována zdarma. 

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Kdy Vám službu poskytneme?

Pondělí 9.00 - 17.00 hod.
Úterý 9.00 - 17.00 hod.
Středa 9.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 17.00 hod.
Pátek 9.00 - 12.00 hod.

DSCF1189