Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Motto: "Podaná ruka je půl mostu." SAS

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí, sociální pracovnice: Mgr. Martina Horníčková
Pracovnice v sociálních službách: Pavla Polnická

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou
mob.: 731 626 116, 731 646 777, 733 741 566
e-mail: %8FjGKp-WkkmYZhaa8kmbYsUVt~

Poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Naším posláním je pomoc a  podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a neumějí tuto situaci sami řešit nebo rodiny ohrožené rizikovým způsobem života žijící na okrese Žďár nad Sázavou

Co vám nabízíme?

  • Podporu v péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj
  • Pomoc při výchově dětí, přípravě do školy
  • Doprovod na úřady, ve školských zařízeních a jiných institucích
  • Podporu při vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky
  • Pomoc při vyřizování sociálních dávek, zprostředkování další pomoci aj.

Jaká je cena služby?

Sociální služba je poskytována zdarma. 

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita terénní služby jsou 3 uživatelé.

Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí 9.00 - 17.30 hod.
Úterý 9.00 - 17.00 hod.
Středa 9.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 16.30 hod.
Pátek 9.00 - 12.00 hod.

DSCF1189