Postní almužna

Bože, dej, ať nás půst, kterým se snažíme duchovně obnovit, posílí,
abychom se naučili sebeovládáním statečně přemáhat zlo a konat dobro.

Současně prosíme o mír na zemi.
Amen.

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Peníze za odřeknuté požitky, které ušetříte během postního období, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným.

P_A_Charita

 

Přidejte se k Postní almužně

Postničku si můžete stáhnout

ZDE

Jak funguje?

Od Popeleční středy jsou ve farnostech po celé brněnské diecézi připraveny k rozebrání malé papírové schránky – postničky. Do nich mohou věřící vkládat peníze, které ušetří během svého postního snažení tím, že si odřekli požitky. Každý si může vybrat, jakou formu odříkání si zvolí a kolik do kasiček přispěje. Pokud se například rozhodnete omezit čokoládu, můžete hodnotu tohoto postu ukládat do své postničky. Na konci postu přinesete svoji postničku zpět do kostela. Vaše dary pak pomohou prostřednictvím Charity lidem v nouzi.

Kde pomůže?

Peníze putují prostřednictvím Diecézní charity Brno nebo farních charit k těm nejpotřebnějším – chudým, nemocným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi. 

Výtěžek Postní almužny bude použit na podporu Charitní záchranné sítě - konkrétně na pomoc lidem v nouzi, a to např. zakoupením potravin a hygienického zboží a příspěvkem na zabezpečení provozu této tolik potřebné služby, a současné také Postní almužna pomůže se zajištěním dopravy našich klientů s postižením do denních stacionářů Rosa a Nesa - financování dopravy je rovněž velmi ohrožené a bez pravidelného svozu by naši klienti byli nuceni zůstat pouze doma se svými rodiči.

Postní almužna je tradice

Postní almužna není klasickou sbírkou, ale podporou duchovního prožívání postního období. Vychází ze starobylé tradice a je pořádána s pověřením České biskupské konference. V České republice se prostřednictvím Charity koná od roku 2010. Podobné aktivity probíhají již řadu let v Rakousku, Německu, Anglii či jinde v zahraničí.

Dopis o. prezidenta k postní almužně 2022

 

Kontakt na koordinátorku:

Lenka Šustrová, pastorační asistentka
tel. 777 155 389
e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz