Postní almužna

Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Peníze za odřeknuté požitky, které ušetříte během postního období, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místních Charit využije na sociální pomoc potřebným.

150695680_794987891110434_1190400692970705151_n

 

Přidejte se k Postní almužně

Papírovou schránku "Postničku" si můžete vyzvednout na Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou nebo si ji můžete stáhnout zde.

Jak funguje?

Od Popeleční středy jsou ve farnostech po celé brněnské diecézi připraveny k rozebrání malé papírové schránky – postničky. Do nich mohou věřící vkládat peníze, které ušetří během svého postního snažení tím, že si odřekli požitky. Každý si může vybrat, jakou formu odříkání si zvolí a kolik do kasiček přispěje. Pokud se například rozhodnete omezit čokoládu, můžete hodnotu tohoto postu ukládat do své postničky. Na konci postu přinesete svoji postničku zpět do kostela. Vaše dary pak pomohou prostřednictvím Charity lidem v nouzi.

Kde pomůže?

Sami můžete rozhodnout, komu bude výtěžek z almužny věnován. Stačí, když připíšete svoje přání do papírové schránky. Peníze putují prostřednictvím Diecézní charity Brno nebo farních charit k těm nejpotřebnějším – chudým, nemocným, lidem bez domova nebo rodinám s dětmi v nouzi. 

Postní almužna je tradice

Postní almužna není klasickou sbírkou, ale podporou duchovního prožívání postního období. Vychází ze starobylé tradice a je pořádána s pověřením České biskupské konference. V České republice se prostřednictvím Charity koná od roku 2010. Podobné aktivity probíhají již řadu let v Rakousku, Německu, Anglii či jinde v zahraničí.

Dopis k postní almužně 2021

Kontakt na koordinátorku:

Lenka Šustrová, pastorační asistentka
tel. 777 155 389
e-mail: lenka.sustrova@zdar.charita.cz