Klienti žďárské Charity nechtějí zůstat sami
10. května 2021 Články

Klienti žďárské Charity nechtějí zůstat sami

Kampaň s názvem „Nechceme zůstat sami“ vyhlásila pro období května a června Oblastní charita Žďár nad Sázavou na podporu služeb, které poskytují péči lidem s duševním onemocněním, mentálním či kombinovaným postižením a seniorům, hledajícím náplň svého volného času. Jejím cílem je seznámit veřejnost s potřebnými službami, které se aktuálně ocitají v ohrožení z důvodu ekonomické krize způsobené pandemií COVID-19.

Uživatel bystřického denního stacionáře Rosa, říkejme mu třeba Matěj, žije s rodiči v malé obci, kde problém s dopravní obslužností řeší snad všichni. Matějovi rodiče jsou již staršího věku, kdy potřebují péči druhých. O svého syna se však musí postarat sami, protože on je ten, kdo potřebuje nepřetržitou pomoc. Pětkrát do týdne tak před jejich domem zastaví brzy ráno velké červené auto, které odveze Matěje do bystřického stacionáře, kde prožije den spolu s pracovníky a ostatními klienty - jeho přáteli - v bezpečném prostředí plném podnětů a hlavně přijetí a pochopení. Jeho rodiče tak mohou načerpat síly a trochu si odpočinout.

„Každodenní svozy do denních stacionářů jsou pro většinu našich uživatelů nezbytnou službou, bez které by mnoho z nich zůstalo doma společně se svými rodiči na vše sami. Tato služba je však v současné době výrazně podfinancována, proto hledáme možnosti dalšího dofinancování,“ vysvětluje Bc. Petra Königová, vedoucí denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem.

Se stejnou situací výpadku dofinancování svozů ze strany státní dotace se potýká i denní stacionář Nesa, který sídlí ve Velkém Meziříčí. Oba stacionáře poskytují své služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Díky Klubu v 9, který svou péči věnuje lidem s duševním onemocněním, mohou jeho klienti žít mimo pobytová zařízení, a přitom bezpečně pro sebe i okolí v okruhu svých blízkých.  Klub v 9 poskytuje jak ambulantní, tak i terénní formu práce po celém okrese Žďár nad Sázavou.

Volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením Včela v Bystřici nad Pernštejnem dává možnost společného trávení volného času seniorům a lidem s postižením, kteří by jinak byli ohrožení sociální izolací, samotou a časem i ztrátou „chuti do života“.

„To, co jsou pro mnohé z nás každodenní rutinní záležitostí, jsou mnohdy pro uživatele těchto služeb a jejich rodiny nepřekonatelné překážky, kterým zvládnou čelit pouze v případě, že najdou pomoc, podporu a pochopení, budou moci sdílet své radosti a starosti, ale také budou moci bez obav požádat o pomoc či radu, nebo prostě pro ně „jen“ přijede velké svozové auto a odveze Matěje do stacionáře, aby si jeho stárnoucí rodiče mohli odpočinout a on prožít příjemný den se svými přáteli v prostředí, které má rád,“ dodává závěrem Mgr. Radka Čaníková, koordinátorka kampaně „Nechceme zůstat sami“

Jak mohou dárci podpořit terénní služby Charity?

 V roce 2020 se Oblastní charita Žďár nad Sázavou postarala o:

  • 63 klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením v denních stacionářích Nesa a Rosa
  • 65 uživatelů s duševním onemocněním v Klubu v 9
  • 33 seniorů v rámci aktivizačních programů v klubu Včela

Kontakt: Mgr. Radka Čaníková, projektová manažerka, fundraiserka
tel.: 730 163 135, radka.canikova@zdar.charita.cz

 Nechceme zůstat sami

Mgr. Radka Čaníková

projektová manažerka, fundraiserka
Tel.: 730 163 135 E-mail: ~8quRW779bxy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r