NECHCEME ZŮSTAT SAMI

Kvůli ekonomické krizi způsobené pandemií COVID-19 hrozí velké omezení v poskytování našich služeb.

Lidé s mentálním či kombinovaným postižením, s duševním onemocněním nebo senioři,
kteří hledají náplň svých volných chvil - to jsou uživatelé navštěvující pravidelně naše zařízení.
Jejich provoz je však nyní v ohrožení.

Rosa - denní stacionář
V roce 2020 se Oblastní charita Žďár nad Sázavou postarala o:

  • 63 klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením v denních stacionářích Nesa a Rosa
  • 65 uživatelů s duševním onemocněním v Klubu v 9
  • 33 seniorů v rámci aktivizačních programů v klubu Včela


Pochopení, přijetí, přátelství a smysl života…

to je jen malá část toho, co pro naše uživatele znamená přítomnost v denních stacionářích ROSA a NESA,
proč lidé s duševním onemocněním navštěvují KLUB V 9 a co nachází senioři ve volnočasovém klubu VČELA.

Pro tyto lidi i jejich rodinné příslušníky jsou naše služby neodmyslitelnou a důležitou součástí jejich mnohdy nelehkých životů. 

NEDOVOLTE, ABY NAŠI KLIENTI A JEJICH RODINY ZŮSTALI NA VŠE SAMI...

Jak nám můžete být nápomocní?

Svým finančním darem pomůžete pokrýt vysoké náklady na tyto tolik potřebné služby, reagovat na jejich zvyšující se poptávku v období pokračující pandemie a plnit tak nadále přání co největšímu počtu potřebných. 
 
 

BANKOVNÍ PŘEVOD

110889787/0300
VS 8062021

 

 

 

 

QR PLATBA

.

 

DARUJME

Platforma pro online dárcovství

 

PLATEBNÍ BRÁNA PAYS

 

KONTAKT

Mgr. Radka Čaníková
fundraiserka, projektová manažerka

tel.: 730 163 135
e-mail: ~8quRW779bxy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou

 

Nechceme zůstat sami banner