Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví

Motto: „Bláznit je lidské…“Klub v 9

Sociální rehabilitace
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí zařízení, sociální pracovnice: Bc. Ivana Ptáčková
Zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice:
Mgr. Dagmar Zadinová

STŘEDISKO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 756 410, 731 646 773
e-mail: 6eHl.T4WHsqk8W7%WkvDRW7r
fb: @klubv9

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 646 970, 777 756 410
Kontaktní osoba: Bc. Vladimíra Horáková

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hornoměstská ul. 366/41, 594 01 Velké Meziříčí
(v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez)
mob.: 777 756 409,  777 756 410
Kontaktní osoba: Michaela Beranová, DiS.

TERÉNNÍ SLUŽBA 
mob.: 777 756 410, 605 597 231

Poslání 

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

Komu je služba poskytována?

Služba je poskytovaná lidem, kteří se v důsledku svého duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají oslabenou nebo sníženou schopnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Služba je poskytovaná lidem s duševním onemocněním ve věku 16-70 let. Služba nemůže být poskytnuta lidem s demencí.

Ambulantní služba je poskytována v zařízeních ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí. Terénní služba je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou.

Co vám nabízíme?

  • Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při vyřizování nutných pochůzek.
  • Trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti – hospodaření, nakupování, vaření, obsluhu domácích spotřebičů.
  • Poskytujeme poradenství při řešení běžných záležitostí.
  • Podporujeme uživatele formou rozhovorů.
  • Rozvíjíme sociální a komunikační dovednosti.
  • Pracujeme s přijetím onemocnění a jeho rizik a spolupracujeme s osobami blízkými.
  • Posilujeme pracovní dovednosti a smysluplné využití volného času.
  • Podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne.

Fakultativní služba – doprava

Jaká je cena služby?

Poskytovaná služba je zdarma.
Hrazené jsou pouze fakultativní služby: doprava - 12 Kč/km

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaká je kapacita služby?

Středisko Žďár nad Sázavou
Okamžitá kapacita služby je 16 klientů.
Pobočka Velké Meziříčí
Okamžitá kapacita služby je 10 klientů.
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Okamžitá kapacita služby je 10 klientů.
Terénní služba
Okamžitá kapacita terénní služby je 6 klientů.

Kdy vám službu poskytneme?                                            

Ambulantní služba

Žďár nad Sázavou

Pondělí 8.00 – 16.00 hod.*

Úterý 8.00 – 16.00 hod.*
9.30 -12.30 skupinové aktivity
Středa 8.00 – 16.00 hod.*

Čtvrtek 8.00 – 16.00 hod.*
9.30 -12.30 skupinové aktivity
Pátek 8.00 – 13.00 hod.*
9.30 -12.30 skupinové aktivity

* individuální schůzky dle domluvy a dle potřeb klienta a provozních možností služby, lze i mimo vyznačenou provozní dobu

Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí 12.00 - 16.00 hod.*
12.00 – 15.00 skupinová aktivita
Středa 8.00 – 15.00 hod.*
9:00 – 12:00 skupinová aktivita

*individuální schůzky dle domluvy dle potřeb klienta a provozních možností služby, lze i mimo vyznačenou provozní dobu

Velké Meziříčí

Úterý 9.00 - 12.00 hod.*

* individuální schůzky dle domluvy dle potřeb klienta a provozních možností služby, lze i mimo vyznačenou provozní dobu

Terénní služba

Pondělí 8.00 - 16.00 hod.*
Úterý 8.00 - 16.00 hod.*
Středa 8.00 - 16.00 hod.*
Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.*
Pátek 8.00 - 13.00 hod.*

* individuální schůzky dle domluvy dle potřeb klienta a provozních možností služby, lze i mimo vyznačenou provozní dobu

DSCF0790