Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zd

 

OPZ_KV_barevne

Motto: „Bláznit je lidské …“Klub v 9

Sociální rehabilitace
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí zařízení, sociální pracovnice: Bc. Ivana Ptáčková
Zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice:
Bc. Vladimíra Horáková

STŘEDISKO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 756 410, 777 756 409 
e-mail: 6eHl.T4WHsqk8W7%WkvDRW7r
fb: @klubv9

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 646 970, 777 756 410

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hornoměstská ul. 366/41, 594 01 Velké Meziříčí
(v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez)
mob.: 731 646 773, 777 756 410

TERÉNNÍ SLUŽBA 
mob.: 731 646 970, 731 646 773

Poslání 

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Naším posláním je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného prostředí.

Komu je služba poskytována?

Služba je poskytovaná lidem, kteří se v důsledku svého duševního onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a mají oslabenou nebo sníženou schopnost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním onemocněním. Služba je poskytovaná osobám ve věkovém rozmezí 18 – 70 let. Služba nemůže být poskytnuta lidem s demencí.
Ambulantní služba je poskytována v zařízeních ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí.
Terénní služba je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou.

Co Vám nabízíme?

  • Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřad, při vyřizování nutných pochůzek.
  • Trénujeme činnosti spojené s chodem domácnosti – hospodaření, nakupování, vaření, obsluhu domácích spotřebičů.
  • Poskytujeme poradenství při řešení běžných záležitostí.
  • Podporujeme uživatele formou rozhovorů.
  • Rozvíjíme sociální a komunikační dovednosti.
  • Pracujeme s přijetím onemocnění a jeho rizik a spolupracujeme s osobami blízkými.
  • Posilujeme pracovní dovednosti a smysluplné využití volného času.
  • Podporujeme uživatele ve zvládnutí režimu dne.

Fakultativní služba – doprava

Jaká je cena služby?

Poskytovaná služba je zdarma.
Hrazené jsou pouze fakultativní služby: doprava - 12 Kč/km

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Kdy Vám službu poskytneme?                                              TÝDENNÍ ROZPIS KLUBU V 9

Ambulantní služba

Žďár nad Sázavou

Pondělí 8.00 – 16.00 hod.
(9.00 – 14.00 hod. skupinové aktivity)
Úterý 8.00 – 16.00 hod.
(9.00 – 14.00 hod. skupinové aktivity)
Středa 8.00 – 16.00 hod.

Čtvrtek 8.00 – 16.00 hod.
(9.00 – 14.00 hod. skupinové aktivity)
Pátek

8.00 – 13.00 hod.
(9.00 – 13.00 hod. skupinové aktivity)

Bystřice nad Pernštejnem

Pondělí 12.00 – 16.00 hod.
Středa 8.00 – 13.00 hod.
(9.00 – 12.30 skupinové aktivity) 

Velké Meziříčí

Úterý 9.00 - 12.00 hod.

Terénní služba

Pondělí 8.00 - 16.00 hod.
Úterý 8.00 - 16.00 hod.
Středa 8.00 - 16.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.
Pátek 8.00 - 13.00 hod.

DSCF0790