Nesa - denní stacionář

Nesa - denní stacionářMotto: „Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznáván a milován takový, jaký je.“
(Michele Pascale Duriezová)

Denní stacionář
registrován dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí zařízení, sociální pracovnice:
Mgr. Ing. Alena Poulová
Zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice:
Bc. Marcela Jůdová

Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 777 155 376
e-mail: stacionar.velmez@zdar.charita.cz

Poslání 

V denním stacionáři Nesa, zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytujeme služby lidem s postižením z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím našich služeb podporujeme rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodinu, ve které žije.

Komu je služba poskytována?

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 55ti let s výjimkou osob s přidruženým psychickým onemocněním v akutní fázi. Služba je poskytována lidem, kteří se v důsledku svého postižení ocitají v nepříznivé sociální situaci, která se projevuje snížením schopnosti žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc či podporu druhého člověka v oblasti zabezpečení základních životních potřeb, sebeobslužných činností, komunikace, péče o svoji bezpečnost, trávení volného času, osobního a pracovního uplatnění v běžné společnosti.

Co Vám nabízíme?

  • Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních pomůcek.
  • Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.
  • Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.
  • Podporujeme upevňování pohybových dovedností.
  • Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).
  • Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí (obchody, solná jeskyně).
  • Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních aktivit (squash, bowling), pořádáme výlety.
  • Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání).
  • Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme při jejich uplatňování.
  • Fakultativní služba  - doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

Jaká je cena služby?

SAZEbNÍK DENNÍHO STACIONÁŘE NESA

Kde působíme?

Velké Meziříčí a okolí

Kdy Vám službu poskytneme?

Pondělí  - pátek  6.30 - 16.00 hod.

Nesa - denní stacionář