Charita oslavila svátek svatého Vincence z Pauly
29. září 2022 Články

Charita oslavila svátek svatého Vincence z Pauly

Žďár nad Sázavou – Oblastní charita Žďár nad Sázavou otevřela své dveře veřejnosti. Stalo se tak u příležitosti svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitní práce. V úterý 27. září bylo možné navštívit vybraná zařízení žďárské Charity, prohlédnout si prostory a zázemí, kde působí, a nahlédnout do každodenního provozu. Této příležitosti využilo několik stovek lidí ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem.

Žďárská Charita se měla při Dni Charity čím pochlubit. V okrese Žďár nad Sázavou nabízí osmnáct služeb, ve kterých provází potřebné a nemocné na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.

Fotogalerii si prohledněte na Facebooku: Den Charity 2022

Zářijový Den Charity je každoročně oslavou svátku svatého Vincence z Pauly. Letos Charita České republiky, které je Oblastní charita Žďár nad Sázavou součástí, navíc slaví narozeniny. V zemi už pomáhá neuvěřitelných sto let. Žďárskou charitu oslava kulatého výročí čeká v příštím roce, kdy uplyne třicet let od jejího vzniku.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou vychází z křesťanských hodnot a usiluje o zachování důstojnosti člověka. Foto: Zbyněk Čech

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Posláním Charity je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Dále poskytovat služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování. Charita vychází z křesťanských hodnot. Ve žďárském okrese v roce 2021 pomohla bezmála devíti tisícům lidí.

Čtěte také: Marie Sklenářová, studentka Gymnázia Velké Meziříčí (3. C), napsala krásný článek o návštěvě v denním stacionáři Nesa Oblastní charity Žďár nad Sázavou ve Velkém Meziříčí při Dni Charity. 

Při Dni Charity 27. září 2022 bylo možné navštívit:
Nesa, denní stacionář
Čechova 1660/30, Velké Meziříčí

Domácí hospic Barborka
Horní 28, Žďár nad Sázavou

Domácí zdravotní péče
Studentská 4, Poliklinika Žďár nad Sázavou

Včela, volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem

Charitní záchranná síť
Zasedací místnost Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďár nad Sázavou

Rosa, denní stacionář
Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem

Nadosah, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Masarykovo náměstí 299, Bystřice nad Pernštejnem

Vincenc z Pauly

Vincenc z Pauly (1576–1660)

Zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje. Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. A nezapomínal při tom ani na duchovní pomoc zbídačenému venkovu. Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

Jiří Marek

koordinátor propagace
Tel.: 732 292 936 E-mail: 5bEsO_5j0dm%Cj87~5prRb~lW5pJ