Domácí hospic Barborka

                                                    Domácí hospic Barborka
Motto: „Pane, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.“ (Žl 90,12)

KONTAKT

Vedoucí Domácího hospice Barborka: Barbora Boháčová
Zástupkyně vedoucí: Milada Čaháková
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 731 636 957, 604 843 062 
e-mail: X8El5ba7VX~JUZh4YanBZd54Ys

V případě zájmu o péči volejte 731 636 957 nebo 604 843 062.

Děkujeme za podporu


Domácí hospic Barborka je nepřetržitá multidisciplinární služba určená lidem v terminálním stadiu života, kteří se rozhodli zemřít doma. Podporu a pomoc nabízíme i pečujícíma pozůstalým. Cílem Domácí hospicové péče je především udržení co nejvyšší kvality života a zachování důstojnosti člověka. Péče o umírající spočívá v tišení fyzických příznaků nemoci (léčba bolesti) a v řešení dalších - psychických, sociálních i duchovních obtíží a v pomoci jejich blízkým. Služba je poskytována na území okresu Žďár nad Sázavou ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností: Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí.

JAK LÉPE ZVLÁDNOUT DOMÁCÍ PÉČI? ZHLÉDNĚTE INSTRUKTÁŽNÍ VIDEA CESTY DOMŮ


Poskytované služby

 • Zdravotní péče
  Nabízíme odbornou lékařskou péči.
  Nabízíme odbornou zdravotní péči, kterou vykonávají zdravotní sestry dle ordinace lékaře.
 • Odlehčovací služba
 • Doplňkové služby
  Doprovázení, péče o osoby blízké, péče o pozůstalé, pietní péče
  Duchovní a psychologickou péči
  Nabízíme možnost pohovořit si s psychologem.
  Zprostředkujeme návštěvu duchovních různých církví.
  Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poslání 

Naším posláním je pomoci lidem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím, prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.

Co Vám nabízíme?

 • Doprovodíme vás na vaší obtížné cestě.
 • Pomůžeme s péčí o těžce nemocného při osobní hygieně, při použití WC.
 • Pomůžeme při oblékání, svlékání, při přesunu nemocného na lůžko nebo vozík, při jeho samostatném pohybu v prostoru. Budeme nápomocni při jeho polohování na lůžku.
 • Pomůžeme podat jídlo a pití, podle potřeby jídlo připravit.
 • Nabízíme doprovod k lékaři, na úřady. Pomůžeme při vyřízení příspěvku na péči, úředních i jiných běžných záležitostí.
 • Pomůžeme při zajištění chodu domácnosti.
 • Zůstaneme s nemocným, pokud si pečující potřebuje zařídit osobní záležitosti nebo si odpočinout.

Jaká je cena služby?

Denní poplatek za koordinaci služby 100 Kč.
Výše úhrady odlehčovací služby činí 135 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění uvedených úkonů. Pokud poskytnutí úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Kdy Vám službu poskytneme?

Kontakt pro veřejnost (Horní 28, Žďár nad Sázavou)
Pondělí-pátek 7.00-15.30 hod.

Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.

Domácí hospic Barborka