Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Motto: „Hledám svou cestu…“Nadosah - NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí, sociální pracovnice: Bc. Renata Pokorná, DiS.
Zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice: Bc. Erika BenedikováMasarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 777 755 437, 736 529 314
e-mail: nadosah.bystrice@zdar.charita.cz

web: www.nadosah-nzdm.cz

fb: @Nadosah-NZDM

Poslání

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub pro děti
a mládež a terénní sociální práci

Komu je služba poskytována?

Jedná se o děti a mládež ve věku 10 až 20 let (včetně), kteří se právě nacházejí v Bystřici nad Pernštejnem a zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi. Služba nemůže být poskytnuta osobě, která na základě svého psychického či fyzického
zdravotního stavu není schopna využívat službu či se přizpůsobit jejím pravidlům.

Nepříznivou životní situací rozumíme:
• problémy ve škole (špatný prospěch, záškoláctví), 
• problémy v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů, porozvodová péče, časté stěhování, náhradní rodinná péče),
• vztahové problémy (v partě, s partnerem, se sourozenci, s rodiči, s autoritami),
• experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, gambling),
• problémy se zákonem (přestupky, trestné činy),
• nevhodný životní styl (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, nezdravá výživa, narušený sebeobraz, promiskuita, sexuální zkušenosti před 15. rokem věku, sexuální zneužívání, zkušenosti s pornografickým materiálem),
• šikana a kyberšikana (jako oběť i jako agresor),
• problémy spojené s dospíváním (pasivní trávení volného času, žádné koníčky a zájmy).

Co Vám nabízíme?

  • Podmínky pro společensky přijatelné trávení volného času 
  • Možnost zdokonalovat zručnost, schopnost komunikovat a být v pohodě
  • Pomoc s přípravou na vyučování
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadech, ve škole, při kontaktu s rodinou a při dalších situacích, které mohou být obtížné
  • Bezpečný prostor a čas sám pro sebe

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem

Kdy Vám službu poskytneme?

 

 

Nízkoprahový klub
(společný, 10-20 let)

Terénní sociální práce (streetwork)

Pondělí 13.30 - 19.00 hod.  
Úterý 17.00 - 19.00 hod. 13.30 - 17.00 hod.
Středa 13.30 - 19.00 hod.  
Čtvrtek 13.30 - 19.00 hod.  
Pátek 13.30 - 16.30 hod.  

Individuální práce s uživatelem probíhá na základě předchozí domluvy a konkrétní potřeby uživatelů.

DSCF4067