Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Motto: „Hledám svou cestu…“Nadosah - NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí, sociální pracovnice: Bc. Renata Pokorná, DiS.
Zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice: Jitka Černá, DiS. Masarykovo nám. 299, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 777 755 437, 736 529 314
e-mail: nadosah.bystrice@zdar.charita.cz

web: www.nadosah-nzdm.cz

fb: @Nadosah-NZDM

Poslání

Nadosah je místo v Bystřici nad Pernštejnem, kde mladí lidé ve věku 10 až 26 let, kteří zažívají nepříznivou životní situaci nebo jsou ji ohroženi, najdou podporu a pomoc. Zároveň zde mohou aktivně trávit svůj čas a zažít situace, které jinde nezažijí. 

Komu je služba poskytována?

Jedná se o děti, mládež a dospělé ve věku 10 až 26 let (včetně), kteří se právě nacházejí v Bystřici nad Pernštejnem a zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi. Uživatelé ve věku 21 až 26 let využívají pouze individuální konzultace po předchozí domluvě. Služba nemůže být poskytnuta osobě, která na základě svého psychického či fyzického zdravotního stavu není schopna využívat službu či se přizpůsobit jejím pravidlům.

Nepříznivou životní situací rozumíme:
• problémy ve škole (špatný prospěch, záškoláctví), 
• problémy v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů, porozvodová péče, časté stěhování, náhradní rodinná péče),
• vztahové problémy (v partě, s partnerem, se sourozenci, s rodiči, s autoritami),
• experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, gambling),
• problémy se zákonem (přestupky, trestné činy),
• nevhodný životní styl (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, nezdravá výživa, narušený sebeobraz, promiskuita, sexuální zkušenosti před 15. rokem věku, sexuální zneužívání, zkušenosti s pornografickým materiálem),
• šikana a kyberšikana (jako oběť i jako agresor),
• problémy spojené s dospíváním (pasivní trávení volného času, žádné koníčky a zájmy).

Co Vám nabízíme?

  • Podmínky pro společensky přijatelné trávení volného času 
  • Možnost zdokonalovat zručnost, schopnost komunikovat a být v pohodě
  • Pomoc s přípravou na vyučování
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadech, ve škole, při kontaktu s rodinou a při dalších situacích, které mohou být obtížné
  • Bezpečný prostor a čas sám pro sebe

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita ambulantní služby je 25 uživatelů, celková denní kapacita ambulantní služby je 50 uživatelů.
Okamžitá kapacita terénní služby jsou 4 uživatelé, celková denní kapacita terénní služby je 25 uživatelů. 

Kdy Vám službu poskytneme?

 

Nízkoprahový klub
(společný, 10-20 let)

Terénní sociální práce (streetwork)

Pondělí 13.00 - 18.00 hod. 13.00 - 14.30 hod.
Úterý 13.00 - 18.00 hod.  
Středa 13.00 - 18.00 hod. 13.00 - 14.30 hod.
Čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.  
Pátek 13.00 - 16.30 hod.  

Individuální práce s uživatelem (21-26 let) je realizována na základě předchozí domluvy či konkrétní potřeby uživatele.

DSCF4067