DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém II. etapa

iROP a MMR


Název projektu: DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém II. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013051

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt dále zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb v Denním stacionáři ve Velkém Meziříčí rozšířením stropního zvedacího a asistenčního systému. Díky tomuto rozšíření budou přesuny handikepovaných osob ještě pohodlnější a komfortnější a v neposlední řadě také pro uživatele bezpečnější.

Cílem projektu je další zvýšení kvality poskytovaných služeb lidem s postižením z Velkého Meziříčí a okolí a to v rámci rozšíření prostoru a počtu zvedacích jednotek a vaků u stropního zvedacího a asistenčního systému.