Obnova vozového parku terénních charitních služeb v Kraji Vysočina

iROP a MMR


Projekt: Obnova vozového parku terénních charitních služeb v Kraji Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002350

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Diecézní charita v Brně v současnosti provozuje automobily, které jsou využívány všemi službami, které poskytuje. Automobily využívané terénními sociálními službami již pro své stáří nesplňují všechny požadavky těchto služeb a náklady na jejich provoz neustále narůstají. Z důvodu zvýšení kvality, efektivity a operativnosti vybraných terénních sociálních služeb je zapotřebí obnovit vozový park Oblastních charit Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou, které poskytují tyto služby v kraji Vysočina.

Cílem projektu není navýšit kapacitu terénních sociálních služeb, ta je dána aktuální potřebností služby potvrzenou rozhodnutím Kraje Vysočina a je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb, ale zvýšení kvality terénních sociálních služeb.