DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém

iROP a MMR


Název projektu: DS NESA - stropní zvedací a asistenční systém

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009723

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb v Denním stacionáři ve Velkém Meziříčí pořízením stropního zvedacího a asistenčního systému. Díky stropnímu zvedacímu a asistenčnímu systému budou přesuny handikepovaných osob pohodlnější a komfortnější a v neposlední řadě také pro uživatele bezpečnější.

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb lidem s postižením z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím stropního závěsného systému se zlepší mobilita osob s mentální a kombinovaným postižením. Tyto osoby se budou moci komfortněji, rychleji a bezpečněji pohybovat v prostoru. Zařízení také usnadní lepší přesuny pracovníkům, kteří manipulují s hendikepovanými osobami a zajistí tak vyšší úroveň jistoty, kvality a komfortu oběma zúčastněným stranám.