Rozšíření práce s rodinami ve vyloučené lokalitě

Logo OPZ barevné


Projekt: Rozšíření práce s rodinami ve vyloučené lokalitě

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007790

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt usiluje o začleňování, stabilizaci a funkčnost rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením, ve vyloučené lokalitě města Žďáru nad Sázavou.

Projekt rozšiřuje již existující nabídku sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi o 37 osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených ve městě Žďár nad Sázavou. Jde o terénní práci v přirozeném prostředí rodiny a tréninkové aktivity pro tyto rodiny v oblasti zvyšování rodičovských kompetencí, výchovy a motivace ke vzdělávání dětí za aktivní účasti rodiny, ve finanční a zdravotní gramotnosti, v kompetencích potřebných při uplatnění na trhu práce a obnovení funkčnosti rodiny.