Klub v 9 - rozšíření služeb pro dospělé osoby s duševním onemocněním

Logo OPZ barevné

Projekt: Klub v 9 - rozšíření služeb pro dospělé osoby s duševním onemocněním
 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016062Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt řeší podporu osob s duševním onemocněním sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením v důsledku jejich onemocnění a eliminaci rizik spojených s nemocí a to na celém území MAS Zubří země. V ČR dlouhodobě stoupá počet žadatelů o invalidní důchod s duševní nemocí. Ze statistik vyplývá, že závažným duševním onemocněním typu psychózy trpí až 3% populace. Cílovou skupinou jsou dospělí lidé, v rámci ambulantních a terénních služeb jsou do procesu zapojeny také osoby blízké.

Hlavním cílem projektu je v souladu s probíhající reformou psychiatrické péče zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti.