Rozšíření práce s rodinami ve vyloučené lokalitěII

Logo OPZ barevné

Projekt: Rozšíření práce s rodinami ve vyloučené lokalitě II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016154
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt rozšiřuje již poskytovanou nabídku Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi o dalších 21 osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených ve městě Žďár nad Sázavou. Služba poskytuje především terénní práci v přirozeném prostředí rodiny a tréninkové aktivity pro tyto rodiny v oblasti zvyšování rodičovských kompetencí, výchovy a motivace k vzdělávání dětí za aktivní účasti rodiny, ve finanční a zdravotní gramotnosti a v kompetencích potřebných při uplatnění na trhu práce.

Cílem projektu je snaha o zajištění stabilizace a funkčnosti rodin s dětmi.