Aktuálně z našich zařízení
20. listopadu 2020 Články

Aktuálně z našich zařízení

Ptáte se nás, jak se nám daří... Odpovědi naleznete níže.

Děkujeme, že jste s námi. ❤️

Pozdrav z centra pro rodiče s dětmi Kopretina

Nouzový stav velmi ovlivnil aktivity poboček centra pro rodiče s dětmi Kopretina, které muselo opět v říjnu omezit provoz. Dvě Pozdrav z Kopretinypracovnice centra se zapojily do pomoci v denním stacionáři Rosa v Bystřici nad Pernštejnem, kde pomáhají doposud. Ostatní pracovnice se zabývají přípravou a realizací online vzdělávání a programů pro rodiče s dětmi. Toto vzdělávání je pro všechny Kopretiny společné. Máme připravené přednášky a tréninkové vzdělávací aktivity. V rámci poradenství v oblasti rodiny a rodičovství funguje prorodinná poradna. Poskytuje individuální základní poradenství rodinám v obtížné situaci a zprostředkováváme odborné poradenství rodinám s dětmi pro zkvalitnění vztahů v rodině. Tato poradna je momentálně velmi využívaná. S ostatními klienty jsme v kontaktu přes naše facebookové stránky. V měsíci prosinci se nám podařilo naše pobočky otevřít s omezenou kapacitou 10 osob na jeden program. Velmi zdravíme všechny čtenáře a těšíme se, až tato těžká doba skončí a opět se setkáme.

Pozdrav z Centra prevence

Naše Centrum prevence se stejně jako v první vlně epidemie velmi aktivně zapojilo i v té další. Pracovníci nabídli možnost CPnákupů základních potravin těm, kteří se vlivem covidové epidemie ocitli v karanténě, izolaci anebo jsou staršího věku a nechtějí přicházet do kontaktu s veřejností. Jejich nabídka se týkala i vyzvedávání léků. Souběžně s nákupy probíhá i doučování dětí ze sociálně slabých rodin a také dětí našich pracovníků, kteří zůstali v době uzavření škol ve svém pracovním nasazení. Velké poděkování patří našim lektorům, kteří se do těchto aktivit ochotně zapojili a zapojují i nadále tam, kde je třeba.

Pozdrav z Osobní asistence

V Osobní asistenci pracujeme s lidmi, kteří jsou odkázaní v péči na ostatní často v tak základních a pro někoho samozřejmých OAčinnostech jako je hygiena anebo podání jídla. Proto je naše práce potřeba pořád i v době epidemie koronaviru. Vnímám, že na rozdíl od jarní vlny je situace horší v tom, že se nákaza šíří i po Vysočině a její přítomnost pociťujeme více než na jaře. Naštěstí jsme na rozdíl od jara daleko lépe vybaveni ochrannými pomůckami jako jsou roušky, rukavice a hlavně respirátory, které už během naší činnosti nesundáváme, a desinfekce, kterou používáme před každým vstupem do domácnosti. Pro zmírnění nákazy se snažíme dělat maximum toho, co je v našich silách, abychom ochránili sebe i naše uživatele. I když se ocitáme ve zvláštní a nelehké době, pořád přijímáme nové zájemce a o naše stávající uživatele se staráme v maximální možné kvalitě.

Pozdrav z denního stacionáře Nesa

V denním stacionáři NesaNE“jsme „SA“mi ani v nouzovém stavu. Děti a dospělí lidé spíše s těžšími stupni postižení, kteříNesa náš denní stacionář navštěvují, patří do rizikové skupiny lidí, u nichž by nakažení koronavirem mohlo mít velmi vážné dopady na jejich zdravotní stav. Zároveň jejich dlouhodobá izolace jenom v domácím prostředí je velmi náročná jak pro samotné klienty, tak i pro pečující osoby. To ukázal již první nouzový stav. Proto jsme rádi, že nyní zůstal chod stacionáře zachován. Provoz jsme upravili, nastavili jsme protiepidemická opatření a snažíme se fungovat dál. I naši uživatelé se učí novým dovednostem - mýt si častěji ruce, dodržovat mezi sebou vzájemný odstup, ale také nosit roušky, aby neohrozili i sebe navzájem. Pracovníci se naučili pracovat v respirátoru a rukavicích, pamatují na průběžnou dezinfekci. Dokud bylo pěkné počasí, snažili jsme se být co nejvíce venku, na terase, na zahradě. Nyní jsme odkázáni téměř jenom na vnitřní prostory budovy. Snažíme se pracovat v malých skupinách s většími rozestupy. Některé činnosti jako například nácvik vaření nebo společný zpěv nyní neděláme. Přesto dobrá nálada a chuť být aktivní, pracovat v dílnách, relaxovat ve snoezelenu, učit se nové věci uživatelé Nesy neopustila! A všichni jsme rádi, že můžeme být spolu a těšit se na sebe každý nový den!

Pozdrav z Klubu v 9 - centra služeb pro podporu duševního zdraví

Jak pracujeme v KlubKlubu v 9 během nouzového stavu? S některými uživateli jsme nadále v osobním kontaktu, setkáváme se v menších skupinkách a pracujeme se vší opatrností. Mnohá osobní setkání nahradilo telefonní spojení, kdy můžeme bezpečně komunikovat a stále zůstat všem na blízku. Současná opatření však nebrání v tom, aby v Klubu přibývalo ušitých roušek a vánočních ponožek. Naše prostory zdobí rozkvetlé vánoční kaktusy, které nám připomínají blížící se svátky. Rovněž jsme se s našimi výrobky zapojili do virtuálního vánočního trhu, který můžete nalézt na webových stránkách www.zamekzdar.cz nebo na fb stránce zamekzdar. Věříme, že už brzy se budeme moci sejít bez obav a v příznivějších podmínkách.

Pozdrav z Wellmezu - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Zdravíme z WELLMEZU ! I v téhle době je služba poskytována za dodržování zpřísněných hygienických podmínek. Nejčastěji s Wellmezuživateli řešíme nastavení a dodržování opatření, to, jak celou situaci vnímají, a zároveň se jim snažíme také pomáhat s přípravou na vyučování. Dále se pracovnice NZDM Wellmez zapojily do výpomoci v ostatních službách, pomoci seniorům a jedna z pracovnic také v rámci pomoci nastoupila do Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, kde je nyní z důvodu koronavirové krize nedostatek personálu. Pro naše uživatele jsme k dispozici v běžné provozní době, a navíc se pro ně snažíme být podporou více na sociálních sítích, kde s námi mohou sdílet jejich momentální radosti i starosti. Nově jsme zavedly živé vysílání na Instagramu, kde reagujeme na aktuální podměty z řad veřejnosti i našich uživatelů.  Tahle doba je i pro nás velkou výzvou v mnoha směrech, ale věříme, že za vzájemné podpory ji zvládneme. Všem Vám přejeme hodně sil, zdraví a optimismu! 

Pozdrav z Domácí zdravotní péče

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE funguje i nadále nepřetržitě za zvýšených hygienických opatření a používání všech ochranných DZPpomůcek. Péči v neakutních případech omezujeme na minimum. Snažíme se mít prostor na nové pacienty. Do péče nejčastěji v současné době přebíráme pacienty z nemocnice na doléčení nebo zaučení. Také přicházejí noví pacienti od lékařů či rodin na odběry krve, což je momentálně velkým přínosem právě pro pacienty, kteří nemusí cestovat k lékaři a eliminuje se tak možnost nákazy. Jsme připraveni se v nezbytných případech postarat i o COVID pozitivní pacienty. Pro zajištění této péče máme dostatek ochranných pomůcek, a to i díky firmě Efko. Přejeme všem mnoho sil ve zvládání této nelehké doby a v případě potřeby, třeba jen pouhé konzultace, se na naši službu neváhejte obrátit.

Pozdrav z Domácí hospicové péče

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE poskytuje svoji službu nadále i během nouzového stavu. Také u nás bylo  třeba udělat pár změn. DHPZákladem naší práce je, že dodržujeme nastavená hygienická opatření a používáme ochranné pomůcky. S uživateli se snažíme nastavit distanční režim vzdálené podpory, snížit počet návštěv, a tím i eliminovat možnost vzájemné nákazy. Díky tomu se nám podařilo o o něco více navýšit kapacitu služby. Zároveň jsme připraveni kdykoliv péči poskytnout i COVID pozitivním uživatelům, bude-li to třeba. Jsme oporou i pro pečující, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pozdrav ze Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Naše SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI(zkráceně SAS) fungují v neomezeném provozu. Snažíme se SASpodpořit naše uživatele ve zvládání každodenních obtížích a pokračovat v nastavených cílech. Před každou schůzkou se s rodinami telefonicky spojíme a zjistíme, zda jsou všichni zdravotně v pořádku. V případě, že ne, uskutečníme schůzku po telefonu nebo online, protože nechceme, aby v rodinách docházelo ke zhoršení jejich sociální situace. Je to zajímavá zkušenost i pro nás. Vyplňování dokumentů a vysvětlování látky do školy dětem je podstatně obtížnější než při běžné návštěvě, ale věříme, že vše společně zvládneme a svět bude zase „normální“. 

Pozdrav z Charitní pečovatelské služby

CHPSZdravíme z CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I my nadále pomáháme v těchto nelehkých dnech tam, kde jsme třeba. Naše služba funguje bez omezení. Zvýšili jsme preventivní opatření, abychom maximálně ochránili naše uživatele i pracovníky služby. A i přesto, že máme polovinu obličeje zakrytou respirátorem, snažíme se udržet dobrou náladu a úsměv na rtech, i když to moc není vidět.

Pozdrav z Charitní záchranné sítě

V CHARITNÍ ZÁCHRANNÉ SÍTI máme plné ruce práce. Již od jarních měsíců významně přibývá lidí, kteří se dostávají do těžké Pozdrav z CHZSživotní situace. Jejich spektrum je široké – samoživitelky, samoživitelé, rodiny s dětmi, lidé, kteří přišli o práci či brigádu, lidé, kteří se ocitli bez domova, podnikatelé, kteří museli ukončit živnosti… Je to pestrá směsice starostí a problémů, smutku a někdy i beznaděje. Proto se snažíme, poskytnout kromě informací, kam se naši klienti mohou obrátit, i materiální pomoc, a hlavně také nabídnout podporu a předávat naději. Starosti nám dělá nedostatek potravin a hygienických potřeb. Stále věříme, že bude možné realizovat Národní sbírku potravin, která se má konat 21.11. a v minulých letech nám pomohla zajistit základní životní potřeby našich klientů.
 

Pozdrav z Nadosahu - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Zdravíme z bystřického NADOSAHU. V době “covidové” fungujeme v omezené formě (aktuální kapacita je 6 osob na klubu v jedenNadosah časový okamžik včetně pracovníků), avšak omezení nás nelimituje v poskytování běžných činností - podpora, vyplnění volného času našich uživatelů, dopomoc s věcmi do školy v době stávající distanční výuky, vnášení preventivních témat, pomoc při řešení aktuálních životních situací.  Z toho máme velkou radost, protože víme, že naše práce je nyní potřeba. Mnohým by se mohlo zdát, že děti, dospívající nebo mladí dospělí situaci spojenou s epidemií nevnímají nebo ji alespoň tolik neřeší. Opak je pravdou a v ten okamžik jsme tu my. Umíme vyslechnout, utěšit, podpořit, motivovat.
Pro uživatele, kteří za námi nemohou přijít (např. z důvodu nemoci, pobytu v karanténě) nabízíme službu tzv. ONLINE - kontaktují nás na FB stránce, Instagramu apod. Prostor klubu nyní vedeme jako bezpečný prostor pro ty, kteří to potřebují za podmínky dodržení všech pravidel (nošení roušek, dezinfekce rukou, vstupuje pouze zdravý uživatel).
Co je pro nás v této době složité? Trápí nás časté zjištění nedodržování restrikcí naší cílovou skupinou. Pak je pro nás velmi náročné citlivě, ale přitom asertivně, důrazně a jasně s uživateli komunikovat na toto téma, předávat jim aktuální informace a ovlivňovat tak jejich postoj k daným nařízením. Pracovníci se snaží vlastním důsledným dodržováním všech opatření být dobrým příkladem.
A proto na povzbuzení zasíláme tento moudrý citát: „Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“ (Konfucius)

Pozdrav z Ponorky - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

PONORKA pluje dál! Musíme ale dodržovat určitá opatření, aby tady bylo pořád pro všechny bezpečno. Nosíme roušky, častěji si Ponorkaumýváme a desinfikujeme ruce a pravidelně větráme a desinfikujeme prostory. Vnímáme, že situace dětí školou povinných teď není vůbec snadná, a proto jim zde nabízíme pomoc s přípravou do školy a celkově podporu v této nelehké situaci. Abychom zde mohli být opravdu pro všechny, fungujeme opět online na Facebooku a Instagramu, kde nás mohou naši klienti kontaktovat. Pořádáme zde také různé fotosoutěže a přidáváme inspirace, jak se doma zabavit. I teď se můžete odrazit od břehu společně s Ponorkou!

Pozdrav z denního stacionnáře Rosa

Posíláme říjnové pozdravy z DENNÍHO STACIONÁŘE ROSA. A jak se tu máme? Nastavili jsme provoz tak, abychom co nejvíce chrániliPozdrav Rosa naše klienty a zároveň zachovali, i když omezeně, jejich oblíbené činnosti. Uživatelé, kteří potřebují menší míru podpory jsou rozděleni do skupin maximálně po dvou s jedním pracovníkem. Mají k dispozici přízemí stacionáře. Provoz je uzpůsoben tak, aby se skupinky nepotkávaly. Uživatelé s potřebou větší míry podpory využívají první patro stacionáře, kde jim je k dispozici stimulační místnost a dílna. Stále více s uvědomujeme, jak je nastalá situace pro naše uživatele, jejich rodinné příslušníky a pečující náročná. Proto se co nejvíce snažíme nabídnout jim pomoc s náplní volného času našich uživatelů, který mohou trávit zde v Rose. Pečující si tak mohou alespoň trochu odpočinout nebo vyřídit potřebné. Vnímáme, jak se činnosti ve stacionáři změnily. V mnohém jsme rozvojové aktivizační činnosti zabrzdily a provoz je nyní zaměřen především na aktivity, které nejsou kolektivní, a jsou spíše odpočinkové. Naše uživatele velmi baví skládání puzzle. Každý si skládá "své" individuálně a už se těší, až nastane vhodné doba, že si své výtvory vzájemně ukáží. Všechny je musíme moc pochválit a poděkovat jim. Ve zvládání současné nelehké situace nám pomáhají, nosí roušky, dokonce i respirátory, i když nemusí, a snaží se dodržovat všechna hygienická opatření. Jsou pozitivně naladění, což přispívá ke vzájemné podpoře, kterou i my pracovníci nyní potřebujeme. Často na sebe mávají přes chodbu, aby se pozdravili, nebo si kreslí vzkazy a pozdravy, a tak vznikají nové komunikační techniky :-) K našemu provozu přistupujeme s velkým respektem. Uvědomujeme si, že jsme mnohdy jediní lidé, kteří se mimo pečující s našimi uživateli stýkají. Používáme všechny ochranné pomůcky a věříme, že společně situaci zvládneme co nejlépe. 

Pozdrav z dobrovolnického centra Kambala

Říjen byl v KAMBALE velmi aktivní. Dobrovolnické centrum se 7. října podílelo na realizaci již osmého ročníku Koláče pro hospic, Zprávy z Kambalykterý se uskutečnil ve Velkém Meziříčí, ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem. Do kampaně se zapojilo 55 dobrovolníků a odpracovalo 188,5 hodin. V současné době je provoz dobrovolnického centra vzhledem k nastalému zhoršení epidemické situace velmi omezen.  Přesto nezahálíme. Aktuálně vyhledáváme a zařazujeme dobrovolníky do našich a spolupracujících zařízení v okrese Žďár nad Sázavou, které žádají pomoc při mimořádné události (doučování, pomoc při péči o uživatele, organizační zajištění chodu zařízení atd.). Od listopadu se Kambala začne připravovat na Tříkrálovou sbírku, která bude s novým rokem realizována snad nejen v on-line světě, ale také tradičně před domovy našich dárců, a to za zvýšených hygienických opatření. Uvidíme, jaké možnosti nám zdravotní situace v české republice nabídne. 

Mgr. Lenka  Šustrová

Mgr. Lenka Šustrová

koordinátorka propagace
Tel.: 777 155 389 E-mail: 7.AuRWim%mEy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r