Aktuálně z našich zařízení
20. listopadu 2020 Články

Aktuálně z našich zařízení

Ptáte se nás, jak se nám daří... Odpovědi naleznete níže.

Děkujeme, že jste s námi. ❤️

Pozdrav z Wellmezu - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Zdravíme z WELLMEZU ! I v téhle době je služba poskytována za dodržování zpřísněných hygienických podmínek. Nejčastěji s Wellmezuživateli řešíme nastavení a dodržování opatření, to, jak celou situaci vnímají, a zároveň se jim snažíme také pomáhat s přípravou na vyučování. Dále se pracovnice NZDM Wellmez zapojily do výpomoci v ostatních službách, pomoci seniorům a jedna z pracovnic také v rámci pomoci nastoupila do Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, kde je nyní z důvodu koronavirové krize nedostatek personálu. Pro naše uživatele jsme k dispozici v běžné provozní době, a navíc se pro ně snažíme být podporou více na sociálních sítích, kde s námi mohou sdílet jejich momentální radosti i starosti. Nově jsme zavedly živé vysílání na Instagramu, kde reagujeme na aktuální podměty z řad veřejnosti i našich uživatelů.  Tahle doba je i pro nás velkou výzvou v mnoha směrech, ale věříme, že za vzájemné podpory ji zvládneme. Všem Vám přejeme hodně sil, zdraví a optimismu! 

Pozdrav z Domácí zdravotní péče

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PĚČE funguje i nadále nepřetržitě za zvýšených hygienických opatření a používání všech ochranných DZPpomůcek. Péči v neakutních případech omezujeme na minimum. Snažíme se mít prostor na nové pacienty. Do péče nejčastěji v současné době přebíráme pacienty z nemocnice na doléčení nebo zaučení. Také přicházejí noví pacienti od lékařů či rodin na odběry krve, což je momentálně velkým přínosem právě pro pacienty, kteří nemusí cestovat k lékaři a eliminuje se tak možnost nákazy. Jsme připraveni se v nezbytných případech postarat i o COVID pozitivní pacienty. Pro zajištění této péče máme dostatek ochranných pomůcek, a to i díky firmě Efko. Přejeme všem mnoho sil ve zvládání této nelehké doby a v případě potřeby, třeba jen pouhé konzultace, se na naši službu neváhejte obrátit.

Pozdrav z Domácí hospicové péče

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE poskytuje svoji službu nadále i během nouzového stavu. Také u nás bylo  třeba udělat pár změn. DHPZákladem naší práce je, že dodržujeme nastavená hygienická opatření a používáme ochranné pomůcky. S uživateli se snažíme nastavit distanční režim vzdálené podpory, snížit počet návštěv, a tím i eliminovat možnost vzájemné nákazy. Díky tomu se nám podařilo o o něco více navýšit kapacitu služby. Zároveň jsme připraveni kdykoliv péči poskytnout i COVID pozitivním uživatelům, bude-li to třeba. Jsme oporou i pro pečující, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pozdrav ze Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Naše SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI(zkráceně SAS) fungují v neomezeném provozu. Snažíme se SASpodpořit naše uživatele ve zvládání každodenních obtížích a pokračovat v nastavených cílech. Před každou schůzkou se s rodinami telefonicky spojíme a zjistíme, zda jsou všichni zdravotně v pořádku. V případě, že ne, uskutečníme schůzku po telefonu nebo online, protože nechceme, aby v rodinách docházelo ke zhoršení jejich sociální situace. Je to zajímavá zkušenost i pro nás. Vyplňování dokumentů a vysvětlování látky do školy dětem je podstatně obtížnější než při běžné návštěvě, ale věříme, že vše společně zvládneme a svět bude zase „normální“. 

Pozdrav z Charitní pečovatelské služby

CHPSZdravíme z CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I my nadále pomáháme v těchto nelehkých dnech tam, kde jsme třeba. Naše služba funguje bez omezení. Zvýšili jsme preventivní opatření, abychom maximálně ochránili naše uživatele i pracovníky služby. A i přesto, že máme polovinu obličeje zakrytou respirátorem, snažíme se udržet dobrou náladu a úsměv na rtech, i když to moc není vidět.

Pozdrav z Charitní záchranné sítě

V CHARITNÍ ZÁCHRANNÉ SÍTI máme plné ruce práce. Již od jarních měsíců významně přibývá lidí, kteří se dostávají do těžké Pozdrav z CHZSživotní situace. Jejich spektrum je široké – samoživitelky, samoživitelé, rodiny s dětmi, lidé, kteří přišli o práci či brigádu, lidé, kteří se ocitli bez domova, podnikatelé, kteří museli ukončit živnosti… Je to pestrá směsice starostí a problémů, smutku a někdy i beznaděje. Proto se snažíme, poskytnout kromě informací, kam se naši klienti mohou obrátit, i materiální pomoc, a hlavně také nabídnout podporu a předávat naději. Starosti nám dělá nedostatek potravin a hygienických potřeb. Stále věříme, že bude možné realizovat Národní sbírku potravin, která se má konat 21.11. a v minulých letech nám pomohla zajistit základní životní potřeby našich klientů.
 

Pozdrav z Nadosahu - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Zdravíme z bystřického NADOSAHU. V době “covidové” fungujeme v omezené formě (aktuální kapacita je 6 osob na klubu v jedenNadosah časový okamžik včetně pracovníků), avšak omezení nás nelimituje v poskytování běžných činností - podpora, vyplnění volného času našich uživatelů, dopomoc s věcmi do školy v době stávající distanční výuky, vnášení preventivních témat, pomoc při řešení aktuálních životních situací.  Z toho máme velkou radost, protože víme, že naše práce je nyní potřeba. Mnohým by se mohlo zdát, že děti, dospívající nebo mladí dospělí situaci spojenou s epidemií nevnímají nebo ji alespoň tolik neřeší. Opak je pravdou a v ten okamžik jsme tu my. Umíme vyslechnout, utěšit, podpořit, motivovat.
Pro uživatele, kteří za námi nemohou přijít (např. z důvodu nemoci, pobytu v karanténě) nabízíme službu tzv. ONLINE - kontaktují nás na FB stránce, Instagramu apod. Prostor klubu nyní vedeme jako bezpečný prostor pro ty, kteří to potřebují za podmínky dodržení všech pravidel (nošení roušek, dezinfekce rukou, vstupuje pouze zdravý uživatel).
Co je pro nás v této době složité? Trápí nás časté zjištění nedodržování restrikcí naší cílovou skupinou. Pak je pro nás velmi náročné citlivě, ale přitom asertivně, důrazně a jasně s uživateli komunikovat na toto téma, předávat jim aktuální informace a ovlivňovat tak jejich postoj k daným nařízením. Pracovníci se snaží vlastním důsledným dodržováním všech opatření být dobrým příkladem.
A proto na povzbuzení zasíláme tento moudrý citát: „Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.“ (Konfucius)

Pozdrav z Ponorky - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

PONORKA pluje dál! Musíme ale dodržovat určitá opatření, aby tady bylo pořád pro všechny bezpečno. Nosíme roušky, častěji si Ponorkaumýváme a desinfikujeme ruce a pravidelně větráme a desinfikujeme prostory. Vnímáme, že situace dětí školou povinných teď není vůbec snadná, a proto jim zde nabízíme pomoc s přípravou do školy a celkově podporu v této nelehké situaci. Abychom zde mohli být opravdu pro všechny, fungujeme opět online na Facebooku a Instagramu, kde nás mohou naši klienti kontaktovat. Pořádáme zde také různé fotosoutěže a přidáváme inspirace, jak se doma zabavit. I teď se můžete odrazit od břehu společně s Ponorkou!

Pozdrav z denního stacionnáře Rosa

Posíláme říjnové pozdravy z DENNÍHO STACIONÁŘE ROSA. A jak se tu máme? Nastavili jsme provoz tak, abychom co nejvíce chrániliPozdrav Rosa naše klienty a zároveň zachovali, i když omezeně, jejich oblíbené činnosti. Uživatelé, kteří potřebují menší míru podpory jsou rozděleni do skupin maximálně po dvou s jedním pracovníkem. Mají k dispozici přízemí stacionáře. Provoz je uzpůsoben tak, aby se skupinky nepotkávaly. Uživatelé s potřebou větší míry podpory využívají první patro stacionáře, kde jim je k dispozici stimulační místnost a dílna. Stále více s uvědomujeme, jak je nastalá situace pro naše uživatele, jejich rodinné příslušníky a pečující náročná. Proto se co nejvíce snažíme nabídnout jim pomoc s náplní volného času našich uživatelů, který mohou trávit zde v Rose. Pečující si tak mohou alespoň trochu odpočinout nebo vyřídit potřebné. Vnímáme, jak se činnosti ve stacionáři změnily. V mnohém jsme rozvojové aktivizační činnosti zabrzdily a provoz je nyní zaměřen především na aktivity, které nejsou kolektivní, a jsou spíše odpočinkové. Naše uživatele velmi baví skládání puzzle. Každý si skládá "své" individuálně a už se těší, až nastane vhodné doba, že si své výtvory vzájemně ukáží. Všechny je musíme moc pochválit a poděkovat jim. Ve zvládání současné nelehké situace nám pomáhají, nosí roušky, dokonce i respirátory, i když nemusí, a snaží se dodržovat všechna hygienická opatření. Jsou pozitivně naladění, což přispívá ke vzájemné podpoře, kterou i my pracovníci nyní potřebujeme. Často na sebe mávají přes chodbu, aby se pozdravili, nebo si kreslí vzkazy a pozdravy, a tak vznikají nové komunikační techniky :-) K našemu provozu přistupujeme s velkým respektem. Uvědomujeme si, že jsme mnohdy jediní lidé, kteří se mimo pečující s našimi uživateli stýkají. Používáme všechny ochranné pomůcky a věříme, že společně situaci zvládneme co nejlépe. 

Pozdrav z dobrovolnického centra Kambala

Říjen byl v KAMBALE velmi aktivní. Dobrovolnické centrum se 7. října podílelo na realizaci již osmého ročníku Koláče pro hospic, Zprávy z Kambalykterý se uskutečnil ve Velkém Meziříčí, ve Žďáře nad Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem. Do kampaně se zapojilo 55 dobrovolníků a odpracovalo 188,5 hodin. V současné době je provoz dobrovolnického centra vzhledem k nastalému zhoršení epidemické situace velmi omezen.  Přesto nezahálíme. Aktuálně vyhledáváme a zařazujeme dobrovolníky do našich a spolupracujících zařízení v okrese Žďár nad Sázavou, které žádají pomoc při mimořádné události (doučování, pomoc při péči o uživatele, organizační zajištění chodu zařízení atd.). Od listopadu se Kambala začne připravovat na Tříkrálovou sbírku, která bude s novým rokem realizována snad nejen v on-line světě, ale také tradičně před domovy našich dárců, a to za zvýšených hygienických opatření. Uvidíme, jaké možnosti nám zdravotní situace v české republice nabídne. 

Mgr. Lenka  Šustrová

Mgr. Lenka Šustrová

koordinátorka propagace
Tel.: 777 155 389 E-mail: 7.AuRWim%mEy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r