Centrum Kopretina

Motto: „Mateřská láska je mostem k veškerému dobru:DSCF8541
v životě i na věčnosti.“ (z Turecka)

KONTAKT

Pracovnice pověřená vedením: Lenka Vencálková
STŘEDISKO RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
Radešínská Svratka 11, 592 33 Radešínská Svratka
mob.: 739 389 209, e-mail: kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
mob.: 731 130 776, e-mail: kopretina.bystrice@zdar.charita.cz

POBOČKA RADOSTÍN NAD OSLAVOU
594 44  Radostín nad Oslavou 86
mob.: 730 193 505
e-mail: kopretina.radostin@zdar.charita.cz

POBOČKA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Ostrůvek 2, 594 01  Velké Meziříčí
mob.: 777 183 388, e-mail: kopretina.velmez@zdar.charita.cz

Poslání

Posláním Centra Kopretina je posilování hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti. Dále zvyšování informovanosti rodin v oblasti zdraví a bezpečnosti dětí, podpory rodin a mezilidských vztahů. Poskytujeme prostor pro vzájemné setkávání široké veřejnosti.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, prarodiče, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, rodiny v krizi.

Co Vám nabízíme?

 • Poradenství v prorodinné oblasti a zprostředkování dalších služeb (psycholog, speciální pedagog, pediatr, právník aj.)
 • Vzdělávání vedoucí ke zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti
 • Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, které podporují mezigenerační vztahy
 • Společenské, vzdělávací a víkendové akce pro rodiny s dětmi
 • Doprovodný program – zajištění péče o děti v průběhu aktivit centra

Jaká je cena služby?

Dle aktuální nabídky aktivit: 

 • Besedy v rámci prorodinných aktivit 50 Kč
 • Klub rodičů 40 Kč
 • Tréninkové a tvůrčí aktivity 40 Kč + dle množství spotřebovaných surovin
 • Tréninkové a pohybové aktivity 50 Kč
 • Dramaťáček 40 Kč
 • Laktační poradenství 40 Kč

Kurzy, semináře a aktivity dlouhodobějšího rázu - cena dle finanční a hodinové náročnosti.

Cena je oznámena při propagaci (před přihlášením do aktivity).

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou (pobočky Bystřice nad Pernštejnem, Radešínská Svratka, Radostín nad Oslavou, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou)

Kdy Vám službu poskytneme?

Radešínská Svratka

Pondělí   8.00 – 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.

Bystřice nad Pernštejnem

Úterý   8.00 - 12.00 hod.
Středa

  8.00 - 12.00 hod.

Čtvrtek

8.00 - 12.00 hod.

Radostín nad Oslavou

Pátek  8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.

Velké Meziříčí

Pondělí 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Úterý 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Středa 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.

Provozní doba se přizpůsobuje aktuální nabídce prorodinných služeb, zejména víkendovým akcím a programům.

DSCF2038