Centrum prevence

Motto: „Hledám svou cestu k dospělosti.“Centrum prevence

KONTAKT

Vedoucí zařízení, lektor: Bc. David Filip, DiS.
Zástupce vedoucího, lektorka: Mgr. Michaela Pokorná

Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou                                         
mob.: 777 755 658
e-mail: _krFV.7_VX~JUZh4YanBZd54YsmMEYqS

web: www.prevence-ochzr.cz

Poslání

Centrum prevence realizuje programy primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání legálních a nelegálních návykových látek, agresivita, vandalismus apod.). Žáky a studenty podporuje v posílení zdravého sebevědomí, sebedůvěře, komunikačních dovednostech, toleranci
a přijetí odpovědnosti za své chování.

Komu je služba poskytována?

Pro třídní kolektivy základních a středních škol, které se běžně
setkávají s různými druhy rizikového chování.

Co Vám nabízíme?

  • Realizaci programů všeobecné primární prevence rizikového chování       
  • Pořádání adaptačních kurzů
  • Poradenskou činnost pro děti a mládež
  • Konzultace na školách

Jaká je cena služby?

Aktuální cena programu je na webových stránkách prevence www.prevence-ochzr.cz

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Kdy Vám službu poskytneme?

Pondělí - úterý 7.00 - 15.30 hod.
Středa 7.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 7.00 - 15.30 hod.
Pátek 7.00 - 14.00 hod.

Přímá práce - realizace programů

Pondělí - pátek 8.00 - 14.00 hod.

Po předchozí domluvě lze i v jinou dobu.


Centrum prevence