Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Motto: „Cestou necestou..."Wellmez - NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Kontakt

Vedoucí zařízení, sociální pracovnice:
Mgr. Martina Horníčková
Zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice: 
Veronika Melicharová, DiS.

Hornoměstská 366/41, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 731626116
e-mail: wellmez.velmez@zdar.charita.cz

web: www.wellmez-nzdm.cz/

fb: @wellmez

Poslání 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života. Usilujeme o sociální začleňování a pozitivní změny ve způsobu života cílové skupiny a vytváříme podmínky k řešení aktuálních situací, ve kterých si neví rady. Nízkoprahový klub je bezpečným místem, kde nabízíme podporu, odbornou pomoc a prostor pro smysluplné trávení volného času. Tyto činnosti poskytujeme také v rámci streetworku, který nám umožňuje setkávat se s cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí.

Cíl

Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je být rovnocenným partnerem pro místní instituce v oblastech, jež se týkají cílové skupiny a tím chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez jsou děti a mládež ve věku 8 do 26 let, kteří zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi.

Co vám nabízíme?

  • Prostor, kde platí jasná pravidla a kde je respektována odlišnost či specifičnost každého jedince
  • Vyslechnutí, komunikaci a případné hledání cesty ke zlepšení kvality života
  • Pomoc a podporu v situacích, které se dotýkají života našich uživatelů
  • Informace, které se týkají rizikového chování, školy a vztahů atd.
  • Aktivity ke smysluplnému trávení volného čas

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

Velké Meziříčí a Velká Bíteš

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita ambulantní služby je 40 uživatelů, maximální denní kapacita je 50 uživatelů.
Okamžitá kapacita terénní služby je 8 uživatelů, maximální denní kapacita je 30 uživatelů.

Kdy vám službu poskytneme?

Velké Meziříčí

  Klub * Terénní sociální práce Konzultace pro rodiče Individuální práce s uživateli
Pondělí 13.30-18.00 12.00-13.30 15.00-16.00
(sudé týdny)
**
Úterý 12.30-18.00     **
Středa 12.30-18.00   08.00-9.00
(liché týdny)

**
Čtvrtek 12.30-18.00     **
Pátek 12.30-15.30     **

* Úterý, středa, čtvrtek a pátek ambulantní služba pro cílovou skupinu 8 - 20 let. Pondělí ambulantní služba pro cílovou skupinu 8 – 26 let.
**Individuální práce probíhá vždy po předchozí domluvě a dle konkrétních potřeb uživatele, a to vždy pro cílovou skupinu 8 – 26 let.
Pokud by v letních měsících došlo k výraznému snížení počtu uživatelů na klubu, je možné ambulantní formu nahradit terénní formou, v zimních měsících naopak.

Velká Bíteš

Úterý 13.00-16.00
Čtvrtek 13.00-16.00

DSCF2232