Osobní asistence

Motto: „Je krásné být doma a žít životem…“Osobní asistence

Osobní asistence
registrována dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Spolufinancováno Evropskou unií barevné+Kraj Vysočina

KONTAKT

Vedoucí zařízení, sociální pracovnice:
Mgr. Jaroslava Vacková
Zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice: 
Mgr. Monika Rajmová

STŘEDISKO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 733 755 870
e-mail: -8kFV-c_g7c-b25jT-uk87j7T-M

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: -8m%Cj87~5prRb~lW5pJ

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz

Poslání 

Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života.

Komu je služba poskytována?

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním, kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let, dospělým a seniorům.
Služba nemůže být poskytnuta:
- o osobám, které vzhledem ke zdravotnímu omezení vyžadují nepřetržitou zdravotnickou péči, popř. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,
- o osobám, které slovně nebo fyzicky napadají pracovníky Osobní asistence a jsou si své agresivity plně vědomi,
- o osobám s duševním onemocněním v akutním stádiu nemoci.

Co vám nabízíme?

  • Dle vašich potřeb nabízíme péči v různých časových intervalech, i po celý den.
  • Pomůžeme s přípravou či podáním jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunech na lůžko či vozík.
  • Asistujeme při osobní hygieně a při používání WC.
  • Můžeme zajistit úklid či nákup.
  • Pomůžeme s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (procházky, trénink paměti, cvičení).
  • Doprovázíme do školy, do zaměstnání, k lékaři apod.
  • Pomáháme s vyřizováním běžných záležitostí (např. poslání složenky, žádost o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, vyřízení pochůzek atd.).
  • Fakultativní služba – doprava

Jaká je cena služby?

CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita osobní asistence je 24 uživatelů.

Kdy vám službu poskytneme?

Kontaktní hodiny pro veřejnost (Velké Meziříčí)

Pondělí     8.00-10.00 hod.
Středa    13.00-15.00 hod.
- případně dle telefonické domluvy

Kontaktní doba pro veřejnost (Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem)
na základě předchozí telefonické domluvy

Poskytování osobní asistence je nepřetržité.

Osobní asistence