Osobní asistence

Motto: „Je krásné být doma a žít životem…“Osobní asistence

Osobní asistence
registrována dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí zařízení, sociální pracovnice:
Mgr. Jaroslava Vacková
Zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice:
Jana Kudláčková, DiS.

STŘEDISKO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
mob.: 733 755 870
e-mail: -8kFV-c_g7c-b25jT-uk87j7T-M

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
e-mail: -8m%Cj87~5prRb~lW5pJ

POBOČKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz

Poslání 

Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života.

Komu je služba poskytována?

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním, kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let, dospělým a seniorům.
Služba nemůže být poskytnuta:
- o osobám, které vzhledem ke zdravotnímu omezení vyžadují nepřetržitou zdravotnickou péči, popř. hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení,
- o osobám, které slovně nebo fyzicky napadají pracovníky Osobní asistence a jsou si své agresivity plně vědomi,
- o osobám s duševním onemocněním v akutním stádiu nemoci.

Co Vám nabízíme?

  • Dle vašich potřeb nabízíme péči v různých časových intervalech, i po celý den.
  • Pomůžeme s přípravou či podáním jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunech na lůžko či vozík.
  • Asistujeme při osobní hygieně a při používání WC.
  • Můžeme zajistit úklid či nákup.
  • Pomůžeme s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (procházky, trénink paměti, cvičení).
  • Doprovázíme do školy, do zaměstnání, k lékaři apod.
  • Pomáháme s vyřizováním běžných záležitostí (např. poslání složenky, žádost o příspěvek na péči, kompenzační pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, vyřízení pochůzek atd.).
  • Fakultativní služba – doprava

Jaká je cena služby?

CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Kdy Vám službu poskytneme?

Kontaktní hodiny pro veřejnost (Velké Meziříčí)

Pondělí     8.00-10.00 hod.
Středa    13.00-15.00 hod.
- případně dle telefonické domluvy

Kontaktní doba pro veřejnost (Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem)
na základě předchozí telefonické domluvy

Poskytování Osobní asistence je nepřetržité.

Osobní asistence