Charitní pečovatelská služba

Žádost o poskytování Charitní pečovatelské služby


Motto: „Člověk člověku přístřeším.“ Charitní pečovatelská služba
(Irské přísloví)                                

Pečovatelská služba 
registrována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

KONTAKT

Vedoucí zařízení, sociální pracovnice: Petra Ježová, DiS.
Zástupce vedoucí, sociální pracovník:
Ing. Bc. Vladimír Jindra
Koordinátorka pobočky Žďár nad Sázavou: Lenka Pospíchalová

STŘEDISKO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 551 766,  mob.: 777 155 374, 739 389 289
e-mail: YaCCO0okakvmVYUSg_nBO1.7~bGkO1p

POBOČKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 776 714 677, 739 661 534, e-mail: YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Poslání 

Posláním Charitní pečovatelské služby je pomáhat lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Komu je služba poskytována?

 • senioři se sníženou soběstačností
 • osoby, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost
 • osoby po úrazech, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost

  Službu poskytujeme ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km a obci Radkov. Služby neposkytujeme lidem s mentálním postižením středního a vyššího stupně, lidem s autismem a lidem s duševním onemocněním v akutní fázi.

Co Vám nabízíme?

 • Pomůžeme vám při oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při chůzi v bytě.
 • Nabízíme vám pomoc při běžné hygieně nebo koupeli, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.
 • Pomůžeme vám při přípravě a podání jídla, zprostředkujeme a dovezeme oběd.
 • Nakoupíme vám a obstaráme běžné pochůzky včetně léků, uklidíme v domácnosti.
 • Vypereme a vyžehlíme prádlo.
 • Doprovodíme vás k lékaři, na úřady apod.
 • Fakultativní služba - doprava k lékaři, na úřady apod.

Jaká je cena služby?

Ceník Charitní pečovatelské služby

Kde působíme?

Službu poskytujeme ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích obou měst do dojezdové vzdálenosti cca 15 km.

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita terénní služby je 16 uživatelů, okamžitá kapacita ambulantní služby je 1 uživatel.

Kdy Vám službu poskytneme?

Bystřice nad Pernštejnem

  Ambulantní služba Terénní služba *
Pondělí - pátek 7.00-15.00 hod. 7.00-20.00 hod.
Sobota - neděle   7.00-20.00 hod.

 * Služba od 15.00 hod., dále pak o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí dohodě.

Žďár nad Sázavou

  Terénní služba *
Pondělí - neděle 7.00-20.00 hod.

* Služba od 15.30 a o víkendech a svátcích je poskytována po předchozí dohodě. 


Potřebujete zapůjčit kompenzační pomůcky? 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou provozovuje rovněž pronájem kompenzačních pomůcek.