Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2020

  • Fond individuální pomoci, který slouží na nákup základních potravin a materiálních potřeb pro řešení nouzové situace osob i rodin
  • Nákup materiálu v období mimořádné události COVID-19
  • Spolufinancování zvedacího systému pro uživatele v Denním stacionáři Nesa
  • Terénní služby, poskytující péči v domácích prostředí: Osobní asistenci, Domácí zdravotní a hospicovou péči, a to zakoupením služebních vozů, sloužících k dopravě pracovníků k uživatelům a pacientům, dovozu kompenzačních pomůcek
  • Profesionální tým pro mimořádné události
  • Nákup zabezpečovacího systému pro Klub v 9