Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2017

  • Mimořádná pomoc osobě zdravotně postižené – nákup motomedu
  • Podpora centra Hippokrates v Moldavsku
  • Podpora Charitní pečovatelská služby, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka a dobrovolnického centra Kambala
  • Podpora Charitní záchranné sítě
  • Podpora pečovatelské služby v rumunském Banátu
  • Rekondiční pobytová akce uživatelů Klubu v 9
  • Zajištění dopravy uživatelů denního stacionáře Nesa a Rosa
  • Zkvalitnění a rozšíření dostupnosti Charitní ošetřovatelské služby na Velkomeziříčsku a Žďársku
  • Zkvalitnění Osobní asistence na Velkomeziříčsku
  • Zkvalitnění provozoven kompenzačních pomůcek
  • Zvýšení dostupnosti Domácí hospicové péče
  • Zvýšení dostupnosti Charitní pečovatelské služby na Bystřicku