Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2017

 • Mimořádná pomoc osobě zdravotně postižené – nákup motomedu
 • Podpora centra Hippokrates v Moldavsku
 • Podpora Charitní pečovatelská služby, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Ponorka a dobrovolnického centra Kambala
 • Podpora Charitní záchranné sítě
 • Podpora pečovatelské služby v rumunském Banátu
 • Rekondiční pobytová akce uživatelů Klubu v 9
 • Zajištění dopravy uživatelů denního stacionáře Nesa a Rosa
 • Zkvalitnění a rozšíření dostupnosti Charitní ošetřovatelské služby na Velkomeziříčsku a Žďársku
 • Zkvalitnění Osobní asistence na Velkomeziříčsku
 • Zkvalitnění provozoven kompenzačních pomůcek
 • Zvýšení dostupnosti Domácí hospicové péče
 • Zvýšení dostupnosti Charitní pečovatelské služby na Bystřicku