Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2012

 
  • Podpora pečovatelské služby v Nížkově

 
Úhrada provozních nákladů

  • Nákup kompenzačních pomůcek pro Domácí hospicovou péči

Vertikalizační stůl, lůžko elektrické polohovací, matrace k lůžkům (antidekubitní), kyslíkový přístroj, odsávačka aj.

  • Materiální pomoc lidem bez domova

Deky, igelity, pláštěnky, drobné základní hygienické potřeby pro lidi bez domova.

  • Dětský domov rodinného typu Rachiv na Ukrajině

Příspěvek na dostavbu dětského domova rodinného typu v obci Rachiv na Ukrajině.

  • Podpora Dobrovolnického centra Kambala

Úhrada provozních nákladů

  • Podpora pro lidí s duševními onemocněním - Klub v 9

Dovybavení tréninkového bytu (postel, matrace, botník…). Rekondiční pobytová akce uživatelů

  • Zajištění Charitní ošetřovatelské služby v domácnostech pacientů

Nákup osobního automobilu pro dopravu sester a přepravu kompenzačních pomůcek k pacientům

  • Osobní asistence

Nákup osobního auta pro Osobní asistenci pro lidi se zdravotním postižením ve Velkém Meziříčí

  • Denní stacionář Nesa

Příspěvek na nákup automobilu

  • Půjčovna Osobní asistence ve Velkém Meziříčí

Nákup kompenzačních pomůcek