Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2013

  • denní stacionář Nesa, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka – dokrytí provozních nákladů
  •  terénní služby Klub v 9 a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - nákup automobilu pro přepravu pracovníků k uživatelům
  • sociálně slabé rodiny v rámci rodinné poradny Kopretina - materiální pomoc
  •  lidi bez domova - drobná materiální pomoc
  •  pomoc při povodních
  •  fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu
  •  uživatelé Klubu v 9 - rekondiční pobytová akce
  •  zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku
  •  dobrovolnické centrum Kambala, zabývající se systematickou prací s dobrovolníky
  • humanitární  pomoc