Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2016

  • rekondiční pobytovou akci uživatelů Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví
  • zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku
  • zvýšení dostupnosti Charitní ošetřovatelské služby koupí automobilu
  • fond humanitární pomoci pro potřebné našeho region
  • zvýšení dostupnosti Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence, dobrovolnického centra Kambala, Centra prevence, Domácí hospicové péče
  • šicí stroj pro sociálně slabé rodiny
  • podpora pohotovosti krizového týmu DCHB v Blansku
  • podpora provozu dobrovolnického centra Kambala
  • zajištění dopravy uživatelů denních stacionářů Nesa a Rosa