Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2019

  • nevyléčitelně nemocné podporou Domácí hospicové péče – vybavení ambulance paliativní medicíny, zvýšení dostupnosti služby zakoupením automobilu, hrazení části provozních nákladů služby
  • seniory – nákup vhodného služebního automobilu, upraveného na přepravu obědů uživatelům služby
  • osoby s mentálním a kombinovaným postižením – příspěvek na závěsný systém pro přesun imobilních uživatelů denního stacionáře Nesa, příspěvek na svoz uživatelů do a ze stacionářů Rosa a Nesa
  • osoby s duševním onemocněním – finanční příspěvek na rekondiční pobytovou akci uživatelů Klubu v 9
  • osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním – zvýšením dostupnosti Charitní ošetřovatelské službu nákupem služebních vozů pro zdravotní sestry, poskytující službu v domácnosti pacientů
  • osoby v nouzi – příspěvek na nákup základních materiálních potřeb pro řešení nouzové situace
  • dobrovolnické centrum Kambala – hrazení části provozních nákladů