Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2010

 
 • Rehabilitační pomůcky pro pacienty Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče je projekt určený pro lidi v preterminálním a terminálním stádiu nemoci a jejich blízké. Cílem projektu je rozšíření materiálního zázemí nově vzniklé služby.

 • Humanitární pomoc Haiti

Přímá pomoc lidem postiženým zemětřesením na Haiti v lednu 2010.

 • Fond sociální pomoci

Finanční prostředky pomohou osobě po těžké cyklistické nehodě, která zůstala upoutána na lůžku. Na základě sociálního šetření bylo rozhodnuto pomoci jedinci formou příspěvku na invalidní vozík.   

 • Fond sociální pomoci

Pomoc osobě v nepříznivé sociální situaci se zabezpečením základních potravin (chléb, mouka, mléko, máslo, olej apod.).

 • Automobil pro Charitní pečovatelskou službu

Automobil budou mít k dispozici pečovatelky především pro poskytování služby lidem ze Žďáru nad Sázavou a blízkého okolí. Nákupem automobilu tak zpřístupníme službu většímu množství uživatelů.

 • Fond sociální pomoci  - Velké Meziříčí

Tento projekt pomůže staršímu manželskému páru, který se dostal do krizové životní situace způsobené násilným jednáním syna. Na základě sociálního šetření a konzultace s místním úřadem bylo rozhodnuto poskytnout mimo jiné pravidelnou potravinovou pomoc.       

 • Domácí hospicová péče - zpřístupnění služeb pro Domácí hospicovou péči

Zpřístupnění služeb pro nové pacienty, nákup auta.

 • Podpora dobrovolnictví v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou

Finanční prostředky pomohou zajistit funkční dobrovolnické centrum, které v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.

 • Podpora pečovatelské služby v Nížkově

Za pomoci výtěžku Tříkrálové sbírky zachováme službu v potřebném rozsahu.

 • Motomed pro uživatele Nesy – denního stacionáře

Přístroj slouží k denně prováděnému pasivnímu i aktivnímu pohybovému tréninku lidí s postižením. Je možné rozpohybovat a uvolnit horní i dolní končetiny pasivním cvičením, s podporou motoru či zcela samostatným pohybem. Důležitá je možnost sedět při cvičení na židli, na svém vozíku nebo dokonce ležet, což je zvláště důležité u lidí s těžkým postižením.

 • Sousedská výpomoc

Projekt se zabývá rozvojem dobrovolné sousedské výpomoci, podílí se na zabezpečení dostupnosti sociálních služeb, koordinuje spojení profesionálních sociálních služeb s dobrovolnou pomocí.

 • Fond sociální pomoci  - Povodně 2010

Z vymezené částky pokryjeme náklady vzniklé s nákupem humanitární pomoci, které nedokryly dary od drobných dárců.

 • Nákup kompenzačních pomůcek a tažného zařízení pro Domácí hospicovou péči

Slouží ke zvedání pacientů, k přesunu, manipulaci. Velmi usnadní práci pečujícím a zároveň zpříjemní přesuny pro imobilního pacienta.

 • Individuální pomoc v nouzi příspěvkem na onkologickou léčbu na Ukrajině

Na přímou pomoc paní Taťáně z Ukrajiny, k financování onkologické léčby, prostřednictvím pomoci Oblastní charity Znojmo.

 • Rodinná poradna Kopretina – zprostředkování odborné pomoci

Poskytuje svoje služby mladým dívkám, ženám a rodinám v obtížné životní situaci. Osobní náklady pracovnice prorodinných služeb - konzultantky (mzdy a odvody)

 • Podpora rozvoje služby Osobní asistence – osobní vůz

Osobní asistence je terénní službou pro děti a dospělé s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Vůz je důležitý pro dopravu osobního asistenta k uživateli, případně k přepravě uživatele.

 • Podpora rozvoje terénní služby Domácí hospicové péče

Projekt určený lidem s nevyléčitelnou nemocí a jejich blízké. Doplacení částky na osobní automobil, který bude určený pro dopravu zaměstnance k uživateli a přepravě materiálu.

 • Podpora služeb pro seniory a lidi s duševním onemocněním na Bystřicku

Projekt opravy nově získaných prostor a nákup elektrických polohovacích lůžek.

 • Fond sociální pomoci

Pomoc dětem ze sociálně slabých rodin, stravné, školné

 • Rodinná poradna Kopretina

Materiální podpora sociálně slabým rodinám - základní nákup potravin, hygienických a sanitárních potřeb a vybavení pro kojence a matky