Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2018

  • Příspěvek na rozvoj a fungování Charitní záchranné sítě
  • Částečné krytí nákladů svozu uživatelů do Rosa - denní stacionář
  • Nákup vybavení pro Charitní ošetřovatelskou službu
  • Zvýšení dostupnosti Charitní pečovatelskou službu díky nákupu automobilu
  • Finanční podpora rekondiční pobytové akce uživatelů Klubu v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví
  • Podpora Kambala - dobrovolnické centrum
  • Prorodinná poradna Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi
  • Moldavské centrum centrum Hippokrates, věnující se Domácí pečovatelské službě v obci Dorotskaja
  • Humanitární pomoc v českém Banátu v Rumunsku