Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2014

  • rekondiční pobytová akce uživatelů Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví
  • zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku
  • humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny
  • terénní služby Osobní asistence, Charitní ošetřovatelské služby, Charitní pečovatelské služby, Sociálně

    aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, a to nákupem automobilů pro zkvalitnění a rozšíření služeb
  •  rozvoj služby Osobní asistence – dokrytí provozních nákladů
  • fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu
  • dobrovolnické centrum Kambala