Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2015

  • rekondiční pobytová akce uživatelů Klubu v 9 – centra služeb pro podporu duševního zdraví
  • zdravotně – sociální centrum Hippokrates pro seniory v Moldavsku
  • humanitární pomoc pro obyvatele Ukrajiny
  • denní stacionář Rosa – dofinancování nákupu devítimístného automobilu a zafinancování jeho úprav k přepravě lidí na vozíku
  • podpora Linky důvěry Blansko
  • fond humanitární pomoci pro potřebné našeho regionu
  • dobrovolnické centrum Kambala zabývající se systematickou prací s dobrovolníky