Podpořené projekty Tříkrálové sbírky 2011

  • Rodinná poradna Kopretina

Materiální podpora sociálně slabým rodinám - základní nákup potravin, hygienických a sanitárních potřeb a vybavení pro kojence a matky

  • Podpora dobrovolnictví 

Mzdové a provozní náklady (spoluúčast k finančním prostředkům získaným z kraje Vysočina).

  • Fond sociální pomoci

Zahrnuje 5 projektů humanitární individuální pomoci - pomoc matce s dítětem,  pomoc rodině s dětmi, pomoc v mimořádné životní situaci, pomoc vězni, potravinová pomoc lidem bez domova.

  • Rekondiční pobytová akce uživatelů Klubu v 9

Ubytování, strava, doprava, vstupné psychicky nemocných klientů

  • Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi – rodinná poradna

Provozní a mzdové náklady na zajištění terénní služby v sociálně slabých a ohrožených rodinách

  • Nákup vertikalizačního lehátka

Vertikalizační lehátko FYSIO ML1 Verticalpro zkvalitnění života těžce nemocného člověka

  • Nákup a úprava automobilu (VW Crafter) denního stacionáře Nesa pro přepravu osob s postižením

9-timístný automobil VW Crafter a úpravy jeho podlahy, sedadel, upínacích pásů, přidání mechanické plošiny, schůdků

  • Podpora pečovatelské služby v Nížkově

Mzdy pečovatelek, provozní náklady