V 66 nouzových dnech jsme pomohli 1068 lidem,

kteří nás potřebovali. Nyní potřebujeme my vás.

Rádi Vám vyřídíme formální náležitosti (darovací smlouvu či potvrzení o přijetí daru).

Naším úkolem je maximálně chránit naše pracovníky, pacienty a klienty.
Obnova provozu charitních zařízení a pokračování v poskytování terénních služeb pro nás znamená především zvýšené náklady na zajištění  dostatečného množství ochranných prostředků a dezinfekcí našim pracovníkům.

Proto nyní potřebujeme my vás.
Díky Vašemu finančnímu daru můžeme chránit zdraví
našich uživatelů a pracovníků služeb,
reagovat na jejich aktuální potřeby
a doplnit služby o další potřebné aktivity.
 

V období pandemie COVID-19 jsme poskytovali všechny terénní služby (Domácí zdravotní péči, Charitní pečovatelskou službu, Domácí hospicovou péči a Osobní asistenci), které s sebou nesly nejen vysoké nasazení všech pracovníků, ale také nemalé finanční nároky. Zároveň jsme zajišťovali i mimořádné služby pro seniory ve formě dovozu potravin, léků a dalších záležitostí na území celého okresu Žďár nad Sázavou. V rámci Charitní záchranné sítě jsme materiálně podpořili ty, kterým se kvůli pandemii zhoršila finanční situace, především sociálně slabé rodiny, osoby se zdravotním postižením, pracovali jsme s lidmi bez domova a s těmi, kteří přišli o zaměstnání. Dobrovolnické centrum Kambala nám v počátku nouzového stavu zajišťovalo přísun roušek od našich dobrovolníků.


Nyní obnovujeme provoz našich služeb, jako jsou denní stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením Rosa v Bystřici nad Pernštejnem a Nesa ve Velkém Meziříčí, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zařízení sociální rehabilitace Klub v 9 pro lidi s duševním onemocněním nebo rodinná centra Kopretina a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nadosah, Ponorka a Wellmez, která byla nařízením vlády uzavřena.

Děkujeme!

KONTAKT

Mgr. Radka Čaníková
fundraiserka, projektová manažerka

tel.: 730 163 135
e-mail: ~8quRW779bxy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou

Bannery velikost FB titulka