Odlehčovací služba

KONTAKT

Vedoucí: Barbora BoháčováDomácí hospicová péče
Zástupkyně vedoucí: Bc. Gabriela Zítková
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.:  604 843 062 
e-mail: ZaCjGKp-WkkmYZhaa8kmb

V případě zájmu o péči volejte 604 843 062.

Poslání 

Naším posláním je pomoci lidem s chronickým onemocněním a dále lidem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou lidé s chronickým onemocněním a dále těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.

Co Vám nabízíme?

  • Doprovodíme vás na vaší obtížné cestě.
  • Pomůžeme s péčí o těžce nemocného při osobní hygieně, při použití WC.
  • Pomůžeme při oblékání, svlékání, při přesunu nemocného na lůžko nebo vozík, při jeho samostatném pohybu v prostoru. Budeme nápomocni při jeho polohování na lůžku.
  • Pomůžeme podat jídlo a pití, podle potřeby jídlo připravit.
  • Nabízíme doprovod k lékaři, na úřady. Pomůžeme při vyřízení příspěvku na péči, úředních i jiných běžných záležitostí.
  • Pomůžeme při zajištění chodu domácnosti.
  • Zůstaneme s nemocným, pokud si pečující potřebuje zařídit osobní záležitosti nebo si odpočinout.

Jaká je cena služby?

Výše úhrady činí 130 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění uvedených úkonů. Pokud poskytnutí úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita odlehčovací služby jsou 4 klienti.

Kdy Vám službu poskytneme?

Kontakt pro veřejnost (Horní 28, Žďár nad Sázavou)
Pondělí-pátek 7.00-15.30 hod.
Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.

Odlehčovací služba