Odlehčovací služba

KONTAKT

Vedoucí: Barbora BoháčováDomácí hospicová péče
Zástupkyně vedoucí: Bc. Gabriela Zítková
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.:  604 843 062 
e-mail: ZaCjGKp-WkkmYZhaa8kmb

V případě zájmu o péči volejte 604 843 062.

Poslání 

Naším posláním je pomoci lidem s chronickým onemocněním a dále lidem, kteří bojují s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou jsou lidé s chronickým onemocněním a dále těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.

Co Vám nabízíme?

  • Doprovodíme vás na vaší obtížné cestě.
  • Pomůžeme s péčí o těžce nemocného při osobní hygieně, při použití WC.
  • Pomůžeme při oblékání, svlékání, při přesunu nemocného na lůžko nebo vozík, při jeho samostatném pohybu v prostoru. Budeme nápomocni při jeho polohování na lůžku.
  • Pomůžeme podat jídlo a pití, podle potřeby jídlo připravit.
  • Nabízíme doprovod k lékaři, na úřady. Pomůžeme při vyřízení příspěvku na péči, úředních i jiných běžných záležitostí.
  • Pomůžeme při zajištění chodu domácnosti.
  • Zůstaneme s nemocným, pokud si pečující potřebuje zařídit osobní záležitosti nebo si odpočinout.

Jaká je cena služby?

Výše úhrady činí 130 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění uvedených úkonů. Pokud poskytnutí úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Kde působíme?

okres Žďár nad Sázavou

Kdy Vám službu poskytneme?

Kontakt pro veřejnost (Horní 28, Žďár nad Sázavou)
Pondělí-pátek 7.00-15.30 hod.
Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.

Odlehčovací služba