Archiv Nesy

Nesa má nového pomocníka pro přesun imobilních uživatelů
10. prosince 2020 Články

Nesa má nového pomocníka pro přesun imobilních uživatelů

Denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí navštěvují lidé s postižením, z nichž mnozí jsou s těžkým kombinovaným postižením a potřebují pomoc druhé osoby při veškerém pohybu a přesunu. V minulých letech používali pracovníci stacionáře pro přesun těchto osob z vozíku na žíněnku, do polohovacího vaku, do vodního lůžka atd. pojízdný zvedák, popřípadě museli přesun provést pomocí vlastní fyzické síly. S ohledem na rostoucí počet klientů a také postupné zhoršování zdravotního stavu některých současných uživatelů byl připraven a zrealizován projekt na instalaci stropní zvedací a transportní soustavy. 

Aktuálně z našich zařízení
20. listopadu 2020 Články

Aktuálně z našich zařízení

Ptáte se nás, jak se nám daří... Odpovědi naleznete níže.

Děkujeme, že jste s námi. ❤️

Další rozvolňování služby Charity příliš neovlivňuje
10. června 2020 Články

Další rozvolňování služby Charity příliš neovlivňuje

V pondělí 8. června 2020 došlo k dalšímu rozvolňovaní opatření navržených vládou České republiky proti šíření koronaviru. I nadále však platí, že všichni klienti a zaměstnanci ždárské Charity používají při své činnosti roušky a desinfekci a dodržují veškerá preventivní opatření, a to nejen v ambulantních zařízeních, ale i v terénních službách přímo v domácnostech klientů.

Jak pomáhala Charita v nouzovém stavu?
21. května 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Jak pomáhala Charita v nouzovém stavu?

Po 66 dnech skončilo v České republice vyhlášené období nouzového stavu. I přestože některé služby, především ty ambulantní, musely být omezeny v provozu, většina služeb žďárské Charity fungovala po celou dobu a poskytovala své služby i nadále těm, kteří je nepřestali potřebovat. 

4 697 šitých roušek nejen pro Charitu
6. dubna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

4 697 šitých roušek nejen pro Charitu

Milí přátelé, dovolte nám v tuto chvíli VELMI PODĚKOVAT za Vaši pomoc, která nás, pracovníky žďárské Charity, držela nad vodou a doslova dojímala. JSTE ÚŽASNÍ‼️
Během tří týdnů se nám sešlo nádherných 4 697 Vámi vyrobených roušek. V tuto chvíli sběr roušek POZASTAVUJEME.

Díky ochotným švadlenkám již Charita rozdělila přes dva tisíce roušek mezi své pracovníky a klienty
1. dubna 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Díky ochotným švadlenkám již Charita rozdělila přes dva tisíce roušek mezi své pracovníky a klienty

V nelehké situaci se v první polovině března objevilo více než 150 pracovníků žďárské Charity. Ti se s rostoucí nákazou a nedostatkem ochranného materiálu v počátcích vyhlášení nouzového stavu v České republice vypořádali po svém. V polovině března oslovila žďárská Charita veřejnost s prosbou o našití roušek primárně pro její služby, případně o dodání bavlněného materiálu.

Pozastavujeme provoz
13. března 2020 Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Pozastavujeme provoz

Z důvodu nastalé nouzové situace pozastavujeme aktuálně provoz:

▶️ našich poboček centra pro rodiče s dětmi Kopretina,

▶️ denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí,

▶️ denního stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem.

Všem našim klientům a jejich rodinám děkujeme za pochopení a věříme v brzké shledání.
Dávejte na sebe pozor !!!